PEJABAT PENDAFTAR
Bangunan Canselori Putra,
43400 UPM Serdang, Selangor Darul Ehsan.
Tel: 0389471006  |  Faks: 0389472007
Emel: pendaftar@upm.edu.my